ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Институт компьютерных систем (ФАВТ)
Кафедра компьютеризированных систем управления

Череватый Виталий Васильевич. Идентификация нелинейных систем на основе рядов Вольтерра

Сделать стартовой | Добавить сайт в избранноеpavlenko-cherevatiy.narod.ru
Народ.Ру ЯндексеПриветствуем Вас на нашей страничке, здесь Вы можете ознакомиться с нашими публикациями по теме: "Идентификация нелинейных динамических систем на основе интегростепенных рядов Вольтерра"!


    E-mail:

       ch_vitaliy@mail.ru

       pavlenko_vitalij@mail.ru
1.

Участь у 38-їконференції молодих дослідників ОНПУ (14-16 травня 2003р.) у ролі доповідача з докладом "Дослідження завадостійкості методів ідентифікації нелiнiйних систем на основі рядів Вольтерра у часовiй областi" та голови підсекції "Комп’ютеризованих систем управління та автоматики ".

2.

Павленко В.Д., Фомин А.А., Череватый В.В. Построение пространства диагностических признаков на основе моделей объектов контроля в виде рядов Вольтерра – Вторая международная конференция по проблемам управления (Москва, 17-19 июня 2003 г.): Избранные труды в двух томах. – М.: Институт проблем управления РАН, 2003.Том 2,с.110-117.

3.

Павленко В.Д., Фомин А.А., Череватый В.В. “Построение пространства диагностических признаков на основе моделей объектов контроля в виде рядов Вольтерра“ - Вторая международная конференция по проблемам управления (Москва, 17-19 июня 2003г.): Тезисы докладов в двух томах. - М.: Институт проблем управления РАН, 2003. Том 2, с.126.

4.

Участь у 39-ій конференції молодих дослідників ОНПУ (13 травня 2004р.) з докладом “Дослідження завадостійкості методу виділення парціальних відгуків при ідентифікації нелiнiйних систем на основі рядів Вольтерра”.

5.

Павленко В.Д., Череватый В.В. Метод модельной диагностики нелинейных динамических объектов контроля на основе ядер Вольтерра – В сб.: Тезисы 9-й Международной конференции “Системный анализ и управление”, г. Евпатория, 4-11 июля 2004 г. – С.136-137.

6.

Павленко В.Д., Череватий В.В. Метод ідентифікації нелінійних неперервних динамічних об’єктів для рішення задач діагностичного контролю. - У зб.: Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів: Праці 7-ої Всеукраїнської міжнародної конференції УкрОБРАЗ'2004, Київ, 11-15 жовтня 2004 р., с.111-114.

7.

Павленко В.Д., Череватий В.В. Метод идентификации нелинейных систем на основе рядов Вольтерра во временной области. – У зб.: Проблеми інформатизації та управління, Випуск 11.-К. : НАУ: Праці I-ої міжнародної конференції “Управління в великих системах”, Київ, 25-27 жовтня 2004 р., с.161-164.

Журнал включено до Переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт. Бюлетень ВАК України, 1999, №6

8.

В.Д. Павленко, В.В. Череватый "Детерминированная идентификация нелинейных объектов в виде модели Вольтерра с учетом погрешностей измерений". - У зб.: Матеріали V Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених "ПОЛІТ-2005", Київ, НАУ, 11-13 квітня 2005 року, с.89

9.

В.Д. Павленко, В.В. Череватый "Методические погрешности идентификации нелинейных систем с помощью импульсных воздействий на основе рядов Вольтерра". - Науково-технический журнал №2 (94) 2005 "Холодильная техника и технология" с.77-88

Журнал включено до Переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт. Бюлетень ВАК України, 1999, №5

10.

Участь у 40-ій конференції студентів та молодих дослідників присвяченій 60-річчю Перемого у Великій Вітчизняній Війні та Дню Науки (16-19 травня 2004р.) у якості Голови підсекції комп’ютерних систем управління та автоматики секції комп’ютерних систем з докладами:
1. “Дослідження завадостійкості методів ідентифікації нелінійних динамічних систем на основі рядів Вольтерра з застосуванням імпульсних тестових впливів”
2. “Інструментальні програмні засоби для ідентифікації нелінійних систем на основі моделей у вигляді рядів Вольтерра створені з застосуванням засобів ППП MATLAB”

11.

В.Д. Павленко, В.В. Череватый "Метод идентификации нелинейных динамических объектов на основе рядов Вольтерра с помощью полиимпульсных воздействий". - В сб. докладов: VI Международная научно-техническая конференция "Кибернетика и высокие технологии XXI века", Россия, г. Воронеж, 17-19 мая 2005 г.

Организаторы конференции:
НПФ "САКВОЕЕ"
Институт системного анализа РАН
Институт проблем управления РАН
Институт кибернетики НАН Украины
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации
КБ "Вымпел"
ЦНИИ автоматики и гидравлики
Воронежский государственный технический университет.

12.

В.Д. Павленко, В.В. Череватый "Инструментальные средства идентификации и моделирования нелиней-ных динамических объектов на основе рядов Вольтерра в среде MATLAB". - В сб. Трудов 6-й международной научно-практической конференции "СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", г. Одесса, 23-27 мая 2005 г., 97 стр.

Организаторы конференции:
Национальная академия наук Украины
Министерство промышленной политики Украины
Министерство образования и науки Украины
Одесский национальный политехнический университет
Редакция журнала "Технология и конструирование в электронной аппаратуре"

13.

В.Д. Павленко, В.В. Череватый "Погрешности идентификации нелинейных объектов в виде ядер Вольтерра с помощью дифференцирования откликов по амплитуде тестовых сигналов". - У збірник наукових праць "НАУКА І МОЛОДЬ", Київ, НАУ

Журнал включено до Переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт. Бюлетень ВАК України

14.

В.Д. Павленко, В.В. Череватый "Активная идентификация нелинейных динамических систем в виде ядер Вольтерра по данным измерений импульсных откликов".// Электроника и системы управления. 2005.– №4(6).–С.42-51.

Журнал включено до Переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт.

15.

В.Д. Павленко, В.В. Череватый "Повышение помехоустойчивости компенсационного метода идентификации нелинейных систем в виде ряда Вольтерра во временной области".// Труды ОНПУ. –2006. – № 1 (23).

Журнал включено до Переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт.

16.

7. В.Д. Павленко, В.В. Череватый Идентификация нелинейных систем в виде ядер Вольтерра с помощью дифференцирования откликов по амплитуде тестовых сигналов – Труды V Международной конференции “Идентификация систем и задачи управления” SICPRO`06. Москва, 30января – 2 февраля 2006 г. Институт проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН. М.: ИПУ РАН, 2004, с.203-216. – На компакт-диске ISBN 5-201-14984-7.

17.

Vitaliy Pavlenko, Vitaliy Cherevatiy "Estimation of the Volterra Kernels of a Nonlinear System Using Impulse Response Data

Курс валют:

Отношение USD/UAH
finance.com.ua
finance.com.ua
finance.com.ua


Погода в Одессе и Одесской области
Сегодня поситителей   Количество посещений сегодня
Всего   Всего посещений


Rambler's Top100
www.wseas.org www.wseas.org www.wseas.org


Hosted by uCoz